Có nhiều loại hình đua thuyền khác nhau, mỗi loại có những đặc điểm và quy tắc riêng. Dưới đây là một số loại hình cá cược đua thuyền win55 phổ biến:

 • Đua thuyền buồm: Đây là loại hình đua thuyền phổ biến nhất. Các thuyền đua buồm sử dụng sức gió để di chuyển.
 • Đua thuyền rồng: Đây là loại hình đua thuyền truyền thống của Trung Quốc. Các thuyền đua rồng có hình dạng giống con rồng và được chèo bởi 20 hoặc 22 tay chèo.
 • Đua thuyền kayak: Đây là loại hình đua thuyền sử dụng thuyền kayak. Thuyền kayak là loại thuyền nhẹ, có thể điều khiển bằng một hoặc hai mái chèo.
 • Đua thuyền canoe: Đây là loại hình đua thuyền sử dụng thuyền canoe. Thuyền canoe là loại thuyền nhẹ, có thể điều khiển bằng một hoặc hai mái chèo.
 • Đua thuyền rowing: Đây là loại hình đua thuyền sử dụng thuyền rowing. Thuyền rowing là loại thuyền nặng, có mái chèo dài được gắn cố định vào mạn thuyền.
 • Đua thuyền chèo thuyền đôi: Đây là loại hình đua thuyền sử dụng thuyền chèo thuyền đôi. Thuyền chèo thuyền đôi có hai tay chèo, mỗi tay chèo được điều khiển bởi một tay chèo.

Đua thuyền buồm

Đua thuyền buồm là loại hình đua thuyền phổ biến nhất. Các thuyền đua buồm sử dụng sức gió để di chuyển. Có nhiều loại hình đua thuyền buồm khác nhau, bao gồm:

 • Đua thuyền buồm Olympic: Đây là loại hình đua thuyền buồm được tổ chức tại Thế vận hội Olympic.
 • Đua thuyền buồm quốc tế: Đây là loại hình đua thuyền buồm được tổ chức bởi Liên đoàn Đua thuyền Quốc tế (ISAF).
 • Đua thuyền buồm địa phương: Đây là loại hình đua thuyền buồm được tổ chức ở cấp địa phương.

Đua thuyền rồng

Đua thuyền rồng là loại hình đua thuyền truyền thống của Trung Quốc. Các thuyền đua rồng có hình dạng giống con rồng và được chèo bởi 20 hoặc 22 tay chèo. Đua thuyền rồng là một môn thể thao phổ biến ở Trung Quốc và các nước Đông Á khác.

Đua thuyền kayak

Đua thuyền kayak là loại hình đua thuyền sử dụng thuyền kayak. Thuyền kayak là loại thuyền nhẹ, có thể điều khiển bằng một hoặc hai mái chèo. Có nhiều loại hình đua thuyền kayak khác nhau, bao gồm:

 • Đua thuyền kayak Olympic: Đây là loại hình đua thuyền kayak được tổ chức tại Thế vận hội Olympic.
 • Đua thuyền kayak quốc tế: Đây là loại hình đua thuyền kayak được tổ chức bởi Liên đoàn Đua thuyền Quốc tế (ISAF).
 • Đua thuyền kayak địa phương: Đây là loại hình đua thuyền kayak được tổ chức ở cấp địa phương.

Đua thuyền canoe

Đua thuyền canoe là loại hình đua thuyền sử dụng thuyền canoe. Thuyền canoe là loại thuyền nhẹ, có thể điều khiển bằng một hoặc hai mái chèo. Có nhiều loại hình đua thuyền canoe khác nhau, bao gồm:

 • Đua thuyền canoe Olympic: Đây là loại hình đua thuyền canoe được tổ chức tại Thế vận hội Olympic.
 • Đua thuyền canoe quốc tế: Đây là loại hình đua thuyền canoe được tổ chức bởi Liên đoàn Đua thuyền Quốc tế (ISAF).
 • Đua thuyền canoe địa phương: Đây là loại hình đua thuyền canoe được tổ chức ở cấp địa phương.

Đua thuyền rowing

Đua thuyền rowing là loại hình đua thuyền sử dụng thuyền rowing. Thuyền rowing là loại thuyền nặng, có mái chèo dài được gắn cố định vào mạn thuyền. Có nhiều loại hình đua thuyền rowing khác nhau, bao gồm:

 • Đua thuyền rowing Olympic: Đây là loại hình đua thuyền rowing được tổ chức tại Thế vận hội Olympic.
 • Đua thuyền rowing quốc tế: Đây là loại hình đua thuyền rowing được tổ chức bởi Liên đoàn Đua thuyền Quốc tế (ISAF).
 • Đua thuyền rowing địa phương: Đây là loại hình đua thuyền rowing được tổ chức ở cấp địa phương.

Đua thuyền chèo thuyền đôi

Đua thuyền chèo thuyền đôi là loại hình đua thuyền sử dụng thuyền chèo thuyền đôi. Thuyền chèo thuyền đôi có hai tay chèo, mỗi tay chèo được điều khiển bởi một tay chèo. Có nhiều loại hình đua thuyền chèo thuyền đôi khác nhau, bao gồm:

 • Đua thuyền chèo thuyền đôi Olympic: Đây là loại hình đua thuyền chèo thuyền đôi được tổ chức tại Thế